İz Hayvancılık'tan SPK başvurusu

İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş, iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin SPK başvurusu yaptı.

İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş, iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin SPK başvurusu yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, şirketimizin sahip olduğu, 30.06.2021 tarihi itibarıyla net kayıtlı değeri 8.135.085,01 TL olan, varlık ve yükümlülüklerin iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle şirketimiz tarafından 30.06.2021 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak İz Agriculture A.Ş'ye devredilmesine, kısmi bölünme işleminde 30.06.2021 tarihli finansal tabloların esas alınmasına ve kısmi bölünme işleminin II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 17. maddesi uyarınca kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilmesine, bu çerçevede 8.135.085,01 TL çıkarılmış sermayeli ve paylarının tamamı şirketimize ait olacak İz Agriculture A.Ş unvanlı bir şirket kurulmasına, işlemlerle ilgili olarak hazırlanan 28.10.2021 tarihli bölünme planının kabul edilmesine, işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 28.10.2021 tarihli karar doğrultusunda 'İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme'ye ilişkin duyuru metninin onaylanması için bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.''

Hibya Haber Ajansı

Okunma